Compatibilty matrix of all Nikon digital SLR's and older and current Nikkor lenses

 

Camera / lens mount non-AI AI/S Series-E AI-P AF AF-D AF-I AF-S AF-VR AF-G extra
D1-series no yes AM yes AM yes MF yes yes yes yes yes yes  
D2-series no yesAM* yes AM* yes MF yes yes yes yes yes yes *enter lens data
D3-series no yes AM* yes AM* yes MF yes yes yes yes yes yes *enter lens data
D4-series no yes AM* yes AM* yes MF yes yes yes yes yes yes *enter lens data
D5 no yes AM* yes AM* yes MF yes yes yes yes yes yes *enter lens data
D6 no yes AM* yes AM* yes MF yes yes yes yes yes yes *enter lens data
                       
                       
D40/X no no no yes* yes* yes* yes* yes yes yes *no AF
D50 no no no yes MF yes yes yes yes yes yes  
D60 no no no yes MF yes yes yes yes yes yes  
D70/S no no no yes MF yes yes yes yes yes yes  
D80 no no no yes MF yes yes yes yes yes yes  
D90 no no no no yes yes yes yes yes yes  
D100 no no no yes MF yes yes yes yes yes yes  
D200 no yes AM* yes AM* yes MF yes yes yes yes yes yes *enter lens data
D300/S no yes AM* yes AM* yes MF yes yes yes yes yes yes *enter lens data
D500 no yes AM* yes AM* yes MF yes yes yes yes yes yes *enter lens data
D600/610 no yes AM* yes AM* yes MF yes yes yes yes yes yes *enter lens data
D700/750/780 no yes AM* yes AM* yes MF yes yes yes yes yes yes *enter lens data
D800/810/A/850 no yes AM* yes AM* yes MF yes yes yes yes yes yes *enter lens data
                       
                       
D3000 no no no yes* yes* yes* yes* yes yes yes *no AF
D3100/3200 no no no yes* yes* yes* yes* yes yes yes *no AF
D3300/3400 no no no yes* yes* yes* yes* yes yes yes *no AF
D5000 no no no yes* yes* yes* yes* yes yes yes *no AF
D5100 no no no yes* yes* yes* yes* yes yes yes *no AF
D5200 no no no yes* yes* yes* yes* yes yes yes *no AF
D5300 no no no yes* yes* yes* yes* yes yes yes *no AF
D5500 no no no yes* yes* yes* yes* yes yes yes *no AF
D5600 no no no yes* yes* yes* yes* yes yes yes *no AF
D7000 no yes AM* yes AM* yes MF yes yes yes yes yes yes *enter lens data
D7100 no yes AM* yes AM* yes MF yes yes yes yes yes yes *enter lens data
D7200 no yes AM* yes AM* yes MF yes yes yes yes yes yes *enter lens data
D7500 no yes AM* yes AM* yes MF yes yes yes yes yes yes *enter lens data
                       
Z-Series via FTZ adapter no yes AM* yes AM* yes* yes* yes* yes* yes yes yes *no AF, MF only
                       
                       
                       
                       

Most older lenses will fit but no metering! Do NOT use IX-Nikkors, nor CX-Nikkors, Z-Nikkors and Nikonos lenses on cameras mentioned above!!